PRIVACYVOORWAARDEN

 

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Leenhuys Akkrum, is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonsgegevens van je registreren. Het is ons beleid om uiterst zorgvuldig en transparant om te gaan met alle persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit waarom, waarvoor en op welke manier we bepaalde persoonsgegevens verwerken.

 

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefoon: 06 - 462 180 57

E-mail: info@leenhuysakkrum.nl

 

Over ons

Leenhuys Akkrum is een vakantieverblijf midden in Friesland. Wij verhuren deze vakantiewoning.

 

Welke gegevens verzamelen wij van je en waarom?

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt om je een goed verzorgde vakantie te bieden. 


Bij het maken van een boeking voor een vakantieaccommodatie 

Wanneer je een boeking vastlegt voor ons vakantieverblijf registreren wij standaard de gegevens die noodzakelijk zijn om de accommodatie aan jou ter beschikking te stellen. 

 

Boekingsgegevens

Boekingsgegevens zijn gegevens over de vakantie die je bij ons hebt geboekt, bijvoorbeeld het reisgezelschap, aankomst- en vertrekdatum en voorkeuren. Om de boeking in orde te kunnen maken, registreren wij deze gegevens.

 

NAW-gegevens

Alle NAW-gegevens hebben wij nodig om je boeking te kunnen registreren in ons reserveringsysteem en voor registratie in het verplichte nachtregister, maar bijvoorbeeld ook voor het kunnen voldoen aan de verplichting tot het doen van aangifte toeristenbelasting. Wanneer wij berichten niet per e-mail naar je kunnen versturen, sturen wij dit per post naar het opgegeven adres. 

 

Telefoonnummer en e-mailadres

De bevestiging van je boeking ontvang je op het door jou opgegeven e-mailadres. Mochten wij kort voor uw verblijf nog vragen hebben, dan bellen wij je op het door jou opgegeven telefoonnummer.

 

Geboortedatum

Boekingen kunnen uitsluitend gemaakt worden door personen die ouder zijn dan 21 jaar. Wij vragen daarom om de geboortedatum in te vullen zodat wij kunnen controleren of je bevoegd bent om een boeking te plaatsen.

 

Bankrekeningnummer

De betaling van de huur van het vakantieverblijf kun je voldoen via een bankoverschrijving. Je bankrekeningnummer registreren wij enkel en alleen voor het terugstorten van de waarborgsom of teveel betaalde huur, bijvoorbeeld bij annulering. Wij kunnen nooit een bedrag van je rekening afschrijven zonder je expliciete toestemming hiervoor.

 

Algemene voorwaarden

Bij het boeken van de vakantiewoning dan vragen wij je de algemene voorwaarden zorgvuldig door te nemen en bij akkoord dit aan te vinken, hiermee bevestig je de huurovereenkomst voor de aangegeven periode.

 

Contact

Wij staan je graag te woord indien je vragen hebt over de vakantiewoning, een boeking of je verblijf. Wij bieden hiervoor diverse contactmogelijkheden.

 

Online contact

Als je contact met ons opneemt via het contactformulier op de website of door ons een e-mail te sturen, worden de gegevens die je hier invult door ons geregistreerd. Het registreren van deze gegevens is noodzakelijk om met je te communiceren. Bovendien zijn wij hierdoor in staat om je vraag snel en efficiënt te beantwoorden en je gegevens erbij te zoeken.

 

Telefonisch contact

Neem je contact met ons op via de telefoon dan noteren wij de gegevens die je ons verstrekt om zo de gewenste vragen te kunnen beantwoorden.

 

Cookies

Wanneer je onze website bezoekt, maken wij gebruik van cookies. In ons Cookiebeleid lees je hier meer over.

 

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Bij het verwerken van je persoonsgegevens houden wij ons aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er is dan altijd een grondslag aan te wijzen voor het verwerken van je persoonsgegevens. Je gegevens worden voornamelijk verwerkt bij het aangaan van een huurovereenkomst. Wij hebben deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Leenhuys Akkrum.

 

Gerechtvaardigde belangen

Wij verwerken je gegevens bij contactmomenten met een van onze medewerkers, zodat wij in staat zijn om je vragen, klachten of opmerkingen in behandeling te kunnen nemen en je snel van een antwoord te kunnen voorzien. 

 

Wettelijke verplichtingen

Verwerking van een aantal van jouw gegevens is tevens noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting. Zo zijn wij wettelijk verplicht om je naam, woonplaats, aankomst- en vertrekdatum te registreren in het nachtregister.

 

Toestemming

Mochten wij meer gegevens van je willen weten, dan vragen wij altijd je toestemming hiervoor.

 

Aan welke partijen geven wij uw persoonsgegevens door?

Toeristenbelasting

De verplichte aangifte toeristenbelasting doen wij op basis van de door jou doorgegeven gegevens. Het kan voorkomen dat de aangifte gecontroleerd wordt. Wij moeten op dat moment inzage verstrekken in een aantal van je persoonlijke gegevens. Welke gegevens dit zijn, hangt af van de eisen van de gemeente. In ieder geval zal de inzage worden beperkt tot je naam, postcode, woonplaats, geboortedatum, gezinssamenstelling, aankomst- en vertrekdatum. 

 

Belastingdienst

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens door te geven aan derde partijen. Zo kan de Belastingdienst alle gegevens bij ons opvragen die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing.

 

IT

Voor het beheer van onze systemen en het leveren van onze diensten maken wij gebruik van diensten van derden, zoals IT-leveranciers. Wij zien erop toe dat deze derden op een juiste wijze omgaan met alle gegevens, indien en voor zover zij deze in kunnen zien.

 

Profilering en cookies

Wij houden algemene bezoekgegevens bij van websitebezoekers. In dit kader kunnen met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan het Cookiebeleid

 

Incasso

In het geval dat je onverhoopt je facturen niet tijdig voldoet, zijn wij genoodzaakt om de vordering uit handen te geven aan een incassobureau of een deurwaarder. De gegevens die noodzakelijk zijn om de vordering bij je te innen, worden doorgegeven aan het incassobureau of de deurwaarder.

 

 

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Je gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de doelstellingen die zijn opgenomen in deze privacyverklaring, tenzij wij op basis van een wettelijke verplichting de gegevens langer moeten bewaren. Gegevens met betrekking tot de met jou gesloten overeenkomst en die wij verwerken in ons reserveringssysteem anonimiseren wij uiterlijk 7 jaar nadat onze relatie is beëindigd. Wij gaan ervan uit dat onze relatie is beëindigd op het moment dat je de daaropvolgende 7 jaar geen nieuwe boeking meer bij ons doet.

 

Financiële gegevens

Onze financiële administratie bewaren wij 10 jaar. Dit betekent dat alle gegevens en documenten die betrekking hebben op financiële transacties nog 10 jaar na jouw verblijf bewaard blijven.

 

Gegevensverwerking met uw toestemming

Persoonsgegevens die wij verwerken met jouw toestemming bewaren en verwerken wij tot het moment dat je deze toestemming weer intrekt.

 

Beveiligen en bewaren

Wij nemen de nodige beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw verstrekte persoonsgegevens te voorkomen. Wij zorgen ervoor dat alleen de betrokken personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is voor onbevoegden.

Je kunt ten alle tijde de gegevens opvragen, aanpassen of laten verwijderen. Uitgezonderd zijn gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Aanmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief is tot wederopzegging. Bij elke mail die je ontvangt is de mogelijkheid aangegeven om je uit te schrijven.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat gelinkte websites op een veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd de privacyverklaring van de desbetreffende website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

 

Minderjarigen

Jongeren tot en met 16 jaar mogen uitsluitend onder toezicht van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De actuele privacyverklaring wordt op deze website gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is aan te raden om de actuele privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage, wijzigen of verwijderen van jouw gegevens

Als je klant bij ons bent kun je aanvragen om je gegevens in te zien en te wijzigen. Je kunt ook contact met ons opnemen:

Telefoon: 06 - 462 180 57

E-mail: info@leenhuysakkrum.nl

Bezoekadres: Oudeschouw 3, 8491 MP Akkrum

 

Autoriteit Persoonsgegevens

We doen er alles aan om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen en bieden je ruimte om te allen tijde in te zien of te wijzigen. Mocht je desondanks niet tevreden zijn dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 02 juni 2020

 

Lees meer:

Cookiebeleid